ZACHRAŇUJEME FRESKY

V KOSTOLE SV. JURAJA V STAREJ HALIČI

PRIDAJTE SA K NÁM,

freska sv. Juraja bojujúceho s drakom

aby svätý Juraj opäť porazil zlého draka a aby pýcha nezaslepila ducha a neprivolala skazu

Vzácne fresky zo Starej Haliče vznikali v 14. a 15. storočí, no pri následných prestavbách kostola ich premaľovali. Po prvýkrát sa po stáročiach objavili v roku 1904, ale označili ich ako bezcené a premaľovali ich opäť. Je možné, že by už navždy zostali ukryté pred svetom, ak by v polovici minulého storočia neboli náhodne objavené malé fragmenty. Fresky boli postupne odhalené v rokoch 1965, 1966 a 1978. Časť z nich si však dnes vyžaduje komplexný zásah reštaurátora. Konkrétne maľba svätého Juraja s drakom a prvý výjav z cyklu nerestí, teda maľba zobrazujúca pýchu ako prvý z hlavných hriechov.

Prosím, podporte projekt obnovy fresiek v Kostole sv. Juraja a zapojte sa do online hlasovania, ktoré bude prebiehať od 1. do 15. júna 2023 na webe Nadácie VÚB: Nadácia VUB